80. rocznica zbrodni katyńskiej upamiętniona na medalu Skarbnicy Narodowej – opinia

Zbrodnia katyńska to wyjątkowo bolesny rozdział polskiej historii. Władze ZSSR przez dziesięciolecia próbowały ukryć prawdę o zleconym przez siebie ludobójstwie. Dziś możemy już na szczęście otwarcie wspominać poległych. M.in. erygowane są pomniki, kręcone filmy czy wybijane pamiątkowe numizmaty, a 13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

początek wpisu

Tragiczne wydarzenia

Na początku 1940 r. najwyższe władze sowieckie podjęły decyzję o rozstrzelaniu bez sądu i wyroku polskich jeńców wojennych, a wkrótce potem NKWD przystąpiło do realizacji bestialskiego postanowienia. Wiosną tego samego roku w Katyniu, Charkowie, Miednoje i kilku innych miejscowościach strzałem w tył głowy wymordowano niemal 22 tysiące Polaków, wśród których większość stanowili oficerowie Wojska Polskiego oraz przedstawiciele krajowej inteligencji.

Gdy w 1943 r. ujawniono masowe groby ofiar, odpowiedzialnością za zbrodnię Sowieci próbowali obarczyć Niemców. Próba ta nie powiodła się, jednak w zależnej od ZSSR Polsce Ludowej przez lata nie można było mówić otwarcie o wydarzeniach z Lasu Katyńskiego. Dopiero w latach 90., po upadku komunizmu, możliwe było rzetelne zbadanie zbrodni katyńskiej oraz należyte uczczenie pamięci jej ofiar.

Przejmujący projekt

Właśnie takim upamiętnieniem są medale dostępne w Skarbnicy Narodowej, wybite z okazji przypadającej w tym roku 80. rocznicy tragicznych wydarzeń z Lasu Katyńskiego. Numizmaty o masie 1 uncji i średnicy 45 mm wykonano z czystego srebra. Ich awers przedstawia Matkę Boską Katyńską – Maryja tuli do piersi postać z widoczną na potylicy raną postrzałową. Na rewersie znalazł się równie symboliczny orzełek wojskowy z przestrzeloną piersią na tle krzyża, daty 1940–2020 oraz napis: „80. rocznica zbrodni katyńskiej”.

Medale opatrzono indywidualnymi numerami, co czyni każdy z zaledwie 1 000 powstałych okazów niepowtarzalnym unikatem. Ścisła limitacja, wyjątkowy projekt artystyczny i staranne wykonanie, a przede wszystkim związek z tak istotnymi wydarzeniami z dwudziestowiecznej historii Polski sprawiają, że numizmaty te mają wysoką wartość kolekcjonerską.

Więcej informacji na temat medalu upamiętniającego 80. rocznicę zbrodni katyńskiej znajdziesz na stronie internetowej wyłącznego dystrybutora – Skarbnicy Narodowej.

 

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY