Factoring z perspektywy finansowania firmy

Kiedy kontrahent nie wywiązuje się z umowy, co zrobić aby zapłacił na czas za wykonaną usługę czy też dostarczony produkt? Najlepiej próbować uregulować z nim sprawę oferując, np. rozłożenie zwrócenia należności na raty – gdy to nie zadziała, dobrym rozwiązaniem jest factoring, inaczej sprzedaż faktury dla podmiotu specjalizującego się w tego typu windykacyjnych usługach. Często w jednostkach zdarzają się drobne kryzysy pieniężne, wobec tego wyciągnięcie do nich ręki na pewno opłaci się na przestrzeni niedługiego czasu.

początek wpisu

Factoring na czas

Gdy jednak kontrahent nie chce płacić pieniędzy – sprzedaż jest najskuteczniejszym rozwiązaniem kłopotów. Będzie to popularny factoring, który polega po największej części na sprzedaży nieprzeterminowanego długu. Jeżeli komplikacje są efektem przejściowych problemów, należność najprawdopodobniej będzie spłacona. Jeśli płatnik jest pod tym względem bardzo oporny i nie wykazuje całkiem jakichkolwiek chęci odnośnie spłaty zobowiązania, w owym czasie trzeba zastosować windykację sądową. Założenie sprawy o spłatę długu kończy się nałożeniem na dłużnika obowiązku spłaty. Jeżeli nadal uchyla się on od wypłacenia zaległych pieniędzy czeka go egzekucja.

Pomocny factoring

Przedsiębiorstwa factoringowe prowadzą postępowania zmierzające do uniknięcia takiej sytuacji która jest skrajnością. Jest to windykacja – dotyczy to również factoringu, przy czym taką windykację prowadzi już firma, która zakupiła nieprzeterminowany dług. W zależności od typu aktywności, jaką prowadzi dłużnik dobierane są różnorodne narzędzia oddziaływanie, jakie zapewnia factoring. Część z nich sprzedający ma prawo z powodzeniem sam zastosować. Mowa tu o wezwaniu do zapłaty. Na początku wystarczy pisemne ponaglenie spłaty faktury.

Optymalne rozwiązanie

Takie wezwanie powinno zawierać informacje o użyciu kroków prawnych w przypadku nie spłacenia należności w terminie. Można również kontaktować się z klientem telefonicznie. Jednak tutaj jest kłopot z nagrywaniem rozmowy. W ten sposób nawet, jeśli płatnik przyjmie informacje, może w każdej chwili się tego wyprzeć. Tę formę z reguły stosują przedsiębiorstwa windykacyjne, jakie dla bezpieczeństwa notują takie rozmowy. Gdy jednak przedsiębiorstwo chce ustrzec się takich problemów to factoring jest optymalnym rozwiązaniem.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY