Newsletter:

OK

   

 
ZARZĄDZANIE W PROCESIE ZMIAN
_________________________________________________________

::CEL SZKOLENIA

Żadne przedsiębiorstwo, jeśli chce utrzymać się na rynku, nie może unikać procesu zmian.
W warunkach nieustannie zmieniającego się otoczenia i konkurencji rynkowej zmiana jest koniecznością i zdolność do niej, ma dla przedsiębiorstwa pierwszorzędne znaczenie.
Kierowanie zmianami jest tak samo istotne, jak kierowanie zespołami ludzkimi czy przepływami finansowymi. Podejmowanie świadomych działań na rzecz sprawnego zarządzania zmianami
jest niezbędnym warunkiem wzrostu efektywności każdej firmy. Zarządzanie w procesie zmian

(ZwPZ) jest kompleksową techniką zarządzania w zmieniającej się organizacji.
To skuteczne narzędzie planowania, pilotowania, przyspieszenia i podtrzymywania procesu zmian. Odpowiednie przygotowanie liderów do wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie wspomaga i znacząco zwiększa ich zaangażowanie w pomyślność przebiegu procesu jako całości.


:: KORZYŚCI

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:
 :: METODY SZKOLENIA

  
Mini-wykłady, ćwiczenia warsztatowe, symulacje (scenki video), dyskusje


:: CZAS TRWANIA
 

   2 dni

______________________________________________________________

 
Powrót  do listy szkoleń    zobacz termin szkolenia otwartego
 
  pobierz szczegółowy katalog szkolenia (pdf - 150KB)

Copyright © Aspire Group International , Kraków  tel/fax:  (0) 510.086.835, Warsaw tel/fax: (22) 446.05.06
 
 
 
Live Chat Software for Business