Newsletter:

OK

   

 
ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
_________________________________________________________

::CEL SZKOLENIA

Zarządzanie przez cele (ZPC) jest kompleksową techniką zarządzania w organizacji. To skuteczne narzędzie planowania, organizowania i podejmowania działań, którego
zastosowanie powoduje wzrost efektywności w całej organizacji. Polega na wspólnym - dokonywanym przez zarząd, kierowników i pracowników - precyzowaniu celów
strategicznych i cząstkowych oraz podporządkowywaniu im wszelkich działań. Dzięki dopasowaniu celów indywidualnych do celów organizacji, zarządzanie przez cele (ZPC)
zwiększa motywację, zaangażowanie i samodzielność pracowników. Proces analizy i kontroli stopnia osiągnięcia celów jest systematyczny, zobiektyzowany i znany pracownikom.
Odbywa się poprzez ocenę pracowników, przekazywanie informacji zwrotnej oraz premie za cele zrealizowane.


:: KORZYŚCI

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy będą w stanie:


:: METODY SZKOLENIA

  
Mini-wykłady, ćwiczenia warsztatowe, symulacje (scenki video), dyskusje


:: CZAS TRWANIA
 

   2 dni


______________________________________________________________

 
Powrót  do listy szkoleń    zobacz termin szkolenia otwartego
 
  pobierz szczegółowy katalog szkolenia (pdf - 150KB)

Copyright © Aspire Group International , Kraków  tel/fax: (0) 510.086.835, Warsaw tel/fax: (22) 446.05.06
 
 
 
Live Chat Software for Business