Newsletter:

OK


 
Z menu wybierz interesujący cię temat szkoleniowy, aby przeczytać szczegóły:


UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻY

Zestaw szkoleń przeznaczony dla Przedstawicieli Handlowych o różnym poziomie stażu pracy i o zróżnicowanym doświadczeniu na tym stanowisku.

Szkolenia podstawowe pozwalają na zapoznanie nowych Przedstawicieli Handlowych z ich rolą w organizacji, kluczowymi elementami wizyty u klienta oraz budowaniem relacji. Są podstawą dla prawidłowego rozwoju dobrego handlowca i mają bezpośredni wpływ na wyniki osiągane przez Dział Sprzedaży

Zaawansowane szkolenia - przeznaczone dla Przedstawicieli z minimum rocznym doświadczeniem oraz dla specjalistów - mają nie tylko za zadanie poszerzyć ich wiedzę o nowe zagadnienia niezbędne w tej pracy (praca z trudnymi klientami, mowa ciała, asertywność, współpraca z kluczowymi klientami itp.), ale spełniają także rolę motywatora. Dla Przedstawicieli Handlowych udział w szkoleniu to nie tylko nabyta nowa wiedza, ale także sygnał, że firma chce dalej inwestować w ich rozwój. Poprzez swoją formę - szkolenia te wykorzystują praktyczne doświadczenia Przedstawicieli Handlowych i Specjalistów z ich dotychczasowej pracy.

Wszystkie szkolenia dopasowywane są do potrzeb szkoleniowych klienta. Szczególnie dotyczy to czterech pierwszych szkoleń (Podstawowe umiejętności sprzedaży cz. 1 i 2, Zaawansowane umiejętności sprzedaży oraz Zarządzanie kluczowymi klientami) - gdzie zasadniczy wpływ na konstrukcję programu ma branża, struktura Działu Sprzedaży oraz rola Przedstawicieli Handlowych i Specjalistów

LISTA SZKOLEŃ:

Podstawowe umiejętności sprzedaży (cz. 1 i 2)

Zaawansowane umiejętności sprzedaży

Zarządzanie kluczowymi klientami

Aktywne techniki sprzedaży


__________________________________________________________________________

ZARZĄDZANIE PERSONELEM SPRZEDAŻY

Poniższe szkolenia skoncentrowane są na dwóch grupach zagadnień

Zarządzanie personelem, jako kluczowy problem działania przedsiębiorstwa (szczególnie, gdy chodzi o Dział Sprzedaży), wymaga od kadry kierowniczej wszystkich szczebli wyjątkowych umiejętności, kompetencji i rozwagi. Szkolenia, które tutaj są oferowane koncentrują się na najważniejszych obszarach odpowiedzialności osób zarządzających zespołami pracowników

Rozwój pracowników pozwala na stałe podwyższanie ich kompetencji, co przekłada się na efekty wykonywanej pracy a co za tym idzie - na postrzeganie firmy przez klientów.

LISTA SZKOLEŃ:

Warsztaty Kierownika Sprzedaży

Trening w terenie

Trenowanie trenera (train-the-trainer)


__________________________________________________________________________

pobierz katalogi w pdf

 

Copyright © Aspire Group International , Kraków  tel/fax: (0) 510.086.835 , Warsaw tel/fax: (22) 446.05.06
 
 
 
Live Chat Software for Business